Hvad er glasfiberpest og osmose?

Hvad er glasfiberpest og osmose?

5 min. læsning

Glasfiber pest kaldes også osmose, og er blærer der opstår i glasfiberen. Disse blærer, når du stikker hul på dem, udleder en væske der lugter eddikesurt. Blærerne opstår over længere tid og ubehandlet kan de betyde skade på glasfiberskroget.

Men det er kun hvis du er uheldig at have en båd, der er blevet støbt ved for lav temperatur, eller ikke har tid nok til at efterhærde, at der eventuelt vil optræde osmose – en båd hvor glasfiberen er tilpas gennemhærdet får normalt ikke osmose. Det er ikke alle glasfiberbåde, der får glasfiberpest.

Hvad er glasfiberpest?

Grunden til at der kan opstå blærer i glasfiber er, hvis polyesteren ikke er fuldt af hærdet under støbningen af båden. Når det sker kan der ligge ikke-hærdet polyester tilbage inde i selve glasfibermassen og det er denne rest der med tiden vil tiltrække vand (på grund af osmose-kræfterne) og vil skabe problemer.

I modsætning til epoxy, som hærder videre, standser hærdeprocessen i glasfiber, hvis båd-formen er blevet koldere end ca. 15-18 grader, og genoptages ikke senere – heller ikke hvis båden bliver varm igen.

Rester af ikke-hærdet polyester bliver til små mængder af forskellige salte som trækker vand ind og opløses.

Resterne af ikke-hærdet polyester bliver til små mængder af forskellige stoffer som kan opløses i vand. Disse små mængder vandopløselige salte, vil populært sagt meget gerne fortyndes. Man kan også sige det på den måde, at saltene suger vand til sig, så der dannes blære med salte/vand, som er eddikeholdig.

Disse blærer kan vokse og giver de triste blærer som i sidste ende er besværlige at få behandlet og kræver et større reparationsarbejde.

Hvad er osmose? processen, kort fortalt

Antag at du har to beholdere med vand, den ene med saltvand, den anden med ferskvand. Disse to beholdere forbindes med et rør i bunden, og inde i dette rør sidder en tynd skillevæg af eksempelvis polyester.

Der vil så ske det, over tid, at ferskvandet vil diffundere ind gennem skillevæggen og prøve at fortynde saltkoncentrationen til samme niveau som ferskvandet.

Der vil over tid være mere vand i saltvandsbeholderen end i ferskvandsbeholderen. Det er denne process der kaldes osmose. Og givetvis er der ikke plads til det ekstra vand, som så forårsager at beholderen buler ud.

Der findes tre grader af osmose

Niveau 1: Små riskorn i glasfiberens overflade

Denne type osmose findes kun i det yderste lag i overgangen til gelcoaten. Skaden er overfladisk og ofte kun kosmetisk. Båden kan blive en smule “nubret” af det, men reelt sænker det ikke farten.

Denne type osmose sker når enderne på stykker af glasfiber har lidt opløst “salt” i sig, og der trænger vand ind for at fortynde og nå samme niveau som området uden om. Den fortynding opnås dog aldrig og i sidste ende punkterer “blæren”.

Denne grad af osmose er uskadeligt, man kan lade det være, der sker ofte ikke meget mere og har nærmest ingen betydning for bådens sejlegenskaber.

Niveau 2: blærer imellem første og andet lag i glasfiberen

Disse blærer kendes ved, at de bliver større, for de punkteres ikke så nemt, da de ligger dybere.

De kan godt blive større end en femkrone, men er normalt ikke større end en tokrone. En båd af glasfiber er bygget af mange lag glasfiber og derfor betyder angreb af denne karakter ikke noget for dens styrke. Behandler man ikke denne type osmose, sker der formentlig ikke yderligere, hvis det er en ældre båd – men, det ser ikke pænt ud.

Niveau 3: Alvorlig tæring i alle glasfiberlag

Her er tale om blærer der går helt ned i dybden af glasfiberen, imellem alle lagene. Glasfiberen mister sin styrke.

Her kan det godt være rigtig alvorligt. Dette er sjældent tilfældet, og det afhænger af, hvor osmosen er opstået. Finder du osmose i de konstruktionsdele, som er væsentlige for bådens soliditet, er det så alvorligt, at du ofte ikke vil kunne gøre andet end at skrotte båden. Er båden ramt på områder, hvor det ikke er vigtigt hvor solid båden er, for eksempel på overfladen af en indstøbt køl, skal du holde øje med det, og der kan i nogle tilfælde fjerne det ramte område og sættes ny glasfiber på.

Kan glasfiberpest udvikle sig?

Selvom der ingen synlige blærer er at se, kan båden godt være angrebet af glasfiberpest. Da osmose er en langsommelig process, kan det tage lang tid før der dannes blærer under glasfiberen – og dermed bliver synligt.

Med tiden udvikler osmose sig
fra niveau 1 og 2 til niveau 3.

Det vil ofte vare mange år. En gammel båd, som har lidt osmose, får ikke mere, end den allerede har, men er det niveau 3, den har, så er det også lidt for sent. Med mindre, at det kun er i ubetydelige dele af konstruktionen.

Hvad gør jeg ved glasfiberpest?

Glasfiberpest kan repareres ved at fjerne det skadet område. Dette gøres ved slibe helt ned til sund glasfiber og lægge ny glasfiber på. Du kan læse mere om det her.

Skriv en kommentar