Speedbådskørekort: skal jeg have kørekort til motorbåd?

Har du en motorbåd eller går du med overvejelser om at købe en motorbåd? Du har måske allerede har nogle spørgsmål, inden du tager ud på vandet, for eksempel: skal jeg have kørt speedbåden? Hvad kræves der til kørekort? Hvor får jeg kørekort til motorbåd? [ Læs videre ]

Kørekort til motorbåd

Kravene er lidt indviklede, men i de fleste tilfælde er speedbådsbevis lovpligtigt for at føre en motordrevet båd.

I denne artikel forsøger vi at forklare reglerne enkelt og forståelig, og give dig nogle forslag til hvor du kan få dit kørekort til din motor-/speedbåd.

Er du tvivl, om du skal have kørekort til motorbåd, så kan du antage at det er god idé at have. Ud over at du lovmæssigt må føre en motorbåd/speedbåd, bliver du med et speedbådsbevis også klædt på til at varetage sikkerheden og sejle korrekt. Beviset sikrer, at du har et grundlæggende kendskab til sejlads og til din båds funktioner, konstruktion og udrustning.

Du skal også være opmærksom på de gældende regler vedr. forsikringer til vandscootere, speedbåde og lignende fartøjer.

Enhver der vil føre en båd skal have speedbådskort. Tidligere var det nok, at bare en ombord havde kortet.

Bøde ved sejlads uden motorbådskørekort

Hvis ikke du har taget det lovpligtige kørekort til motorbåd, risikerer du at få en bøde – og endnu værre risikerer du at sætte andres sikkerhed på spil. Bøden er typisk mellem 3.000 og 5.000 kr. – det fastsættes af det lokale politi.

Kræver min båd kørekort?

Efter de rent juridiske krav (2019) skal du have speedbådskørekort hvis:

 • din båd er mellem 4 og 15 meter lang.
 • din båd er planende.
 • fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3.
 • bekendtgørelsen finder tillige anvendelse for førere af planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 4 meter og en fremdrivningseffekt på 19 kW eller derover.

At båden er planende eller ikke planende er ikke alene afgørende for om du skal have speedbådscertifikat. Alle andre krav er, til en hver tid, også gældende.

Lidt mere forståeligt:

Der findes et simpelt regnestykke som viser hvornår motorbådskørekort er påkrævet. Beregningen ser således ud:

( Bådens længde (m) x bådens længde (m) + 3 ) x 1,36 = maks. antal HK
Når din motorbåds HK overstiger maks. antal HK, er et speedbådskørekort påkrævet.

Så har du en båd på 5,5 meter (18 fod) hedder regnestykket:
( 5,5 x 5,5 + 3 ) x 1,36 = 45,22. Du skal altså have speedbådskørekort hvis din motor er på 46 HK eller mere.

Du skal være opmærksom på, at selvom din båd er under 4 meter, kræver det et bådkørekort, hvis din båd samtidig er udstyret med en motor på over 25 HK.

Hvornår er en båd planende?

Ved planende fartøjer forstås et fartøj uden egentlig køl med ren V-formet bund eller med flad bund i den agterste tredjedel, eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen, om et fartøj er omfattet af denne bekendtgørelse.

Gå ikke glip af BOATERS indblik - viden, værktøjer og gode råd til de gode oplevelser.

Nul spam. Kun e-mails om sejlads, både, udstyr og tilbud, der gør dig til en endnu bedre sejler. Mange har allerede skrevet sig op. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Hvilke krav er der til speedbådskørekort?

Ud over minimumsalderen er 16 år er der ingen krav til at kunne tage kørekort til motorbåd.

Det kan tage kun en dag at tage speedbådscertifikat og priserne for kurset varierer, men ligger typisk omegnen af kr. 1.500. Nogle steder giver samtidig garanti for beståelse. Det betyder, at hvis du – stik i mod forventning – ikke består kurset første gang, kan du forsøge igen, indtil det lykkes.

Kontakt din nærmeste marine eller søg online her.

Det skal du kunne for at erhverve speedbådskørekort?

Du kan få speedbådskørekort ved at gennemføre en prøve.
Ved prøven skal du bl.a. vise kendskab til almindelig anvendelse af knob og stik, sikkerhedsudrustning og redningsudstyr.

Du skal også kunne:

 • afgå fra og anløbe kaj eller bro med pæle,
 • bakke mellem pæle eller bøjer,
 • styre efter kompas og fjerntliggende punkter,
 • accelerere og foretage korrekt hurtig-stop,
 • manøvrere fartøjet i høj fart i frit farvand,
 • omskifte mellem frem og bak samt fritstille skruen,
 • regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning),
 • indstille evt. trimror, så det passer til aktuel marchfart og bølgehøjde,
 • tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen,
 • samt foretage en mand-over-bord manøvre.

Derudover skal du kunne redegøre for forskellige emner indenfor, førstehjælp, søsikkerhed, maskineri m.v.

Du kan læse meget mere om krav og hvordan du får speedbådskørekort på søfartsstyrelsens hjemmeside.

Gå ikke glip af BOATERS indblik - viden, værktøjer og gode råd til de gode oplevelser.

Nul spam. Kun e-mails om sejlads, både, udstyr og tilbud, der gør dig til en endnu bedre sejler. Mange har allerede skrevet sig op. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Hvor kan jeg få et speedbådskørekort?

Der er mange som udbyder speedsbådskørekort. Her er blot nogle af dem.

 • Watergames er en landsdækkende sejlerskole, som tilbyder ultra intensive sejlerkurser for fritidssejlere på alle niveauer. 
 • Dansk Speedbådsskole har sit eget unikke undervisningsmateriale til speedbådskørekort / speedbådscertifikat og duelighedsbevis. Det er internationalt og militært anerkendt.
 • Dansk bådskole i det jyske, tilbyder speedbådscertifikat og duelighedsbevis. Dansk bådskole holder til Juelsminde, Fredericia, Middelfart, Horsens, samt Århus.

Skriv en kommentar

Vi ønsker en åben og livlig debat på boaters.dk, og opfordrer alle til at kommentere, udveksle viden og stille spørgsmål. Debatten skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone.