Viden om sejlads: Lær at sejle – regler og vejledning

Viden om sejlads: Lær at sejle - regler og vejledning

At mestre det grundlæggende indenfor sejlads betyder at være fortrolig med væsentlige regler for sejlads. Én ting at huske er, at der forskel på regler og vejledning for sejlbåde i modsætning til motorbåde.

Se mere om sejlbåde

Læs videre herunder og få et nyttigt overblik over de grundlæggende regler for sejlads, der er baseret på COLREGS (internationale regler for at undgå kollisioner til søs), som er nyttige når du stikker til søs i internationale farvande:

  1. Hold altid behørigt udkig og vær opmærksom og lydhør for at undgå sammenstød med andre både.
  2. Hold altid den hastighed der er mest sikker, så du altid har kontrol over din båd.
  3. Brug almindelig sund fornuft, når du vurderer risiko for sammenstød med andre både i nærheden og omkring.
  4. Bagbord halse giver plads til styrbord halse: Når to sejlbåde på modsat halse nærmer sig hinanden, er søfartsreglerne, at sejlbåden, hvor vinden kommer ind på bagbord side skal give plads den anden båd. (Bagbord side er venstre side af båden, når du står agter og kigger mod stævn.).
  5. Luv viger for : Hvis to sejlbåde nærmer sig hinanden, og vinden er på den samme side af hver båd, er søfartsreglerne, at skibet, der ligger tættest på hvor vinden kommer fra skal vige og give plads til det andet fartøj.
  6. Hvis du risikerer sammenstød med en anden båd, og alt andet mislykkes, er aftalte søfartsregler, at den båd, uanset hvilken, der har den anden båd på sin styrbord side, skal vige. Det vil sige, har du en anden båd på din styrbord side, skal du vige. (Styrbord side er højre side af båden, når du står agter og kigger mod stævn.)
  7. Ethvert fartøj, der overhaler et andet, skal holde afstand til båden, der bliver overhalet.
  8. En sejlbåd skal holde sig på afstand af enhver båd, der er: a) ikke under kommando, b) har begrænset manøvrereevne og c) beskæftiger sig med fiskeri.
  9. Når man passerer gennem en smal kanal, er anvisningerne at holde sig så tæt på vandkanten som muligt.
  10. Motor viger for sejl, med undtagelse ved overhaling. Selvom reglen findes, så bør du alligevel udvise hensyn, og for eksempel ikke bruge dine sejl til at tvinge en båd for motor ud i en prekær situation – det er godt sømandskab. Selv om søfartsreglerne gælder for alle skibe – store som små – bør du forsøge, uanset om du sejler for sejl eller motor, at holde afstand af store fartøjer og færger, der kan have svært at bremse og ændre retning – især i smalle kanaler.

Har du flere gode råd som du mener enhver ny sejler har brug for vide? Skriv dem endelig som en kommentar til denne artikel. Vi glæder os til at læse dem.

Skriv en kommentar

Vi ønsker en åben og livlig debat på boaters.dk, og opfordrer alle til at kommentere, udveksle viden og stille spørgsmål. Debatten skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone.