Båke

En båke er et sømærke på land.

Båker kan enten være opstillet parvis for at vise en retning eller enkeltvis for at markere et punkt.
Når båker er opstillet som par, består de af en forbåke og en bagbåke, der markerer en båkelinje, når den ene er lige bag den anden.

Sejladsbåker bruges til at afmærke linjer som for eksempel en indsejling til en havn eller en gennemsejling af et vanskeligt farvand.

Andre båker benyttes til at afmærke grænselinjer, kabler, rørledninger, militære forbudsområder, fredningsområder og gravelinjer m.m.

Navnet ”båke” er afledt at tyske ”Baken” eller ”Bavn”, der i Middelalderen var betegnelsen for en stabel brænde, antændt som signalbål på et højtliggende sted.

Var denne artikel nyttig?
JaNej