Halse

Halse referer til hvilken side vinden blæser ind fra, så som styrbord halse og bagbord halse. At halse rundt, er også kendt som en manøvre, hvor der menes at vende for sejl ved falde af for vinden og gå rundt med vinden agterind. Det er bedre kendt som at "bomme" eller at udføre en "kovending".

Hvad er styrbord halse?

Styrbord halse, er når du sejler for sejl og har vinden ind fra styrbord side. Bommen hænger til bagbord side.

Hvad er bagbord halse?

Bagbord halse, er når du sejler for sejl og har vinden ind fra bagbord side. Bommen læner sig til styrbord side.

Hvilken halse sejler man når vinden er ind agten fra?

Når vinden kommer ind agtenfra, er det storsejlets stilling, der afgør om man sejler styrbord eller bagbord halse. Dermed gælder tidligere nævnte definition for styrbord- og bagbord halse. Dette er meget vigtig i forbindelse med vigeregler til søs.

Hvad betyder at halse rundt?

Halse rundt, er en manøvre hvor du vender for sejl ved falde af for vinden og gå rundt med vinden agterind, til modsatte hals – den modsatte side. Det er bedre kendt som at “bomme” eller at udføre en “kovending”.

Bådens bom vil altid skifte side – fra styrbord til bagbord, eller omvendt – når du udfører en stagvending eller skifter halse.

At halse rundt er en mindre brugt manøvre i forhold til at stagvende.

Når du halser for sejl, vil sejlet pludseligt slå over til modsat side. Du skal være særligt opmærksom på bommen, at den ikke slår dig over bord, hvorfor en kontrolleret bomning er at foretrække.

Var denne artikel nyttig?
JaNej

Læs mere om "Halse"

Kæntring: Hvad gør du, hvis din båd kæntrer?

Kæntring: Hvad gør du, hvis din båd kæntrer?

For de, der elsker at sejle, kan tanken om at kæntre en båd være skræmmende, uanset deres erfaringsniveau. Desværre ignorerer mange dette faktum og håber, at uheld ikke vil ske. Men det er klogt at være forberedt og forbedre sine færdigheder, så man er bedre rustet, hvis uheldet skulle være ude.

Godt sømandskab: sejlerens kodeks

Godt sømandskab: sejlerens kodeks

Sejlsport er, mere end andre sportsgrene og aktiviteter, præget af en vis etikette. Etikette er at læse mellem “reglerne” som vi ville kende det fra “Takt og tone” af Emma Gad. Det er den høflige opførsel blandt medlemmer af den særlige gruppe kaldet “sejlere” – bedre kendt som godt sømandskab.