Hvad er en vandlinje?

Hvad er en vandlinje?

En vandlinje er det tænkte sted på​ båden, hvor den skærer vandoverfladen.

Brugen af en vandlinje sikrer at du for eksempel ikke, fjerner gammel bundmaling eller påsmører ny bundmaling, mere end der er nødvendigt.

Formålet med vandlinjen

Vandlinje bruges blandt andet til at dele områderne hvor der males topcoat og hvor der påsmøres bundmaling. Vandlinjen kan også anvendes som vejledende lastelinje, for lystbåde og joller, hvis du kender din båd godt.

Modtag flaskepost med BOATERS indblik - gå ikke glip af viden, værktøjer og gode råd til de gode oplevelser

Nul spam. Kun e-mails om sejlads, både, udstyr og tilbud, der gør dig til en bedre sejler. Hundredvis har allerede skrevet sig op. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Hvordan laver jeg en ny vandlinje?

Der er foreløbigt to metoder til at opmåle vandlinjen og det kan gøres når båden er på land eller mens den er i vandet.

  1. Når båden er i vandet: fjerner du mest muligt af variabel vægt, altså løse tunge genstande og personer. Derefter tegner du en linje ca. fem centimeter over, der hvor vandet når til båden.
    Husk ikke at være i båden, fordi med din vægt i siden tipper båden en smule.
  2. Når båden er på land: skal du bruge de kendte tal om hvor dybt båden stikker. En sejlbåd kan for eksempel stikke 180 cm og en motorbåd kun 80 cm. Så lægger du syv centimeter til det tal og sætter et mærke fra bunden af kølen og op til den afmålte højde.

Skal jeg male med bundmaling over vandlinjen?

Det behøver du ikke.
På både og f.eks. kuttere er vandlinjen ofte også lig med hvor mange typisk nøjes med male med bundmaling op til. Det vil sige, at båden, praktisk set, vil allerede have et defineret område, hvor du skal give båden bundmaling – hverken mere eller mindre end det.

Hvad er en lastelinje?

En lastelinje er et mærke på ydersiden af ​​et skib, der angiver, hvor meget gods, der, lovligt, kan lastes på et skib. Den er baseret på den type vand og vandets temperatur skibet sejler i.

Brugen af ​​lastelinjen sikrer mod, at skibe ikke lastes for tungt og, hvis de bliver det, ikke skaber unødvendige ulykker eller tab af lasten på havet.

Vandlinjen er opfundet af Samuel Plimsoll i 1860’erne for at forhindre tab af skibe på grund af overbelastning, er den vandlinje også kaldet lastelinjemærke eller Plimsoll mærke.

Vandlinjen hjælper skibets kaptajn til at sikre, at nok af skibet forbliver over vand for at bevare opdrift, hvis skibet støder oprørt hav eller tager mere vand ind end normalt.

Modtag flaskepost med BOATERS indblik - gå ikke glip af viden, værktøjer og gode råd til de gode oplevelser

Nul spam. Kun e-mails om sejlads, både, udstyr og tilbud, der gør dig til en bedre sejler. Hundredvis har allerede skrevet sig op. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Saltholdigheden i vandet

Mængden salt i vandet påvirker opdriften. Jo mindre salt i vandet, jo mindre opdrift vil der være i vandet – du kender det måske selv fra det døde hav, som er ekstrem salt. Dette er grunden til vandlinjemærket på skibe angiver med forskellige symboler, hvilken type vand skibet sejler i og hvilken lastevne skibet kan klare. Maksimum lastevne afhænger nemlig af den opdrift som skibet kan opnå. For eksempel vil skibe, der sejler i USAs store søer have langt mindre opdrift end tilsvarende hvis skibet sejlede Atlanterhavets saltvand. 

Vandets temperatur ændrer bådens opdrift

Vandets temperatur gør en forskel i opdriften. Jo varmere vandet er, jo mindre opdrift har skibet i vandet. Den type vand skibet sejler i, angives også med symboler i vandlinjemærket på skibet. Det påvirker hvor tung last et skib kan lastes med i det pågældende farvand. For eksempel kan skibe, der sejler i tropiske områder have en mindre tung last end dem, der rejser i Nordatlanten, fordi det tropiske vand giver en mindre opdrift. 

Mærkning

Fragtskibe påkræves at have et særligt tonnage certifikat, samt at have lastelinje symboler (Plimsoll linjer) malet på hver side af dette skib. Dette giver en observatør mulighed for hurtigt at kontrollere, om skibet sejler med en tungere last end det er beregnet til. Mærkerne kan indeholde symboler for den type vand fartøjet færdes i, for eksempel WNA indikerer “Winter Nord Atlantic” og T betyder “Tropical” havvand.

2 svar til “Hvad er en vandlinje?”

  1. Peter Løwenstrand

    Hvillken maling bruger man til at male i vandlinjen? Er det bundmaling eller maling til over vandlinjen? Og går det an at tone malingen til netop dén farve man ønsker?

    1. Der findes decideret vandlinjemaling til maling af vandlinjen. Bundmaling anvendes kun til maling af bund, i det bundmaling er beregnet til at forebygge begroning under vandoverfladen.

Skriv en kommentar

Vi ønsker en åben og livlig debat på boaters.dk, og opfordrer alle til at kommentere, udveksle viden og stille spørgsmål. Debatten skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone.