Grøn sejlads: sejl klimavenligt og minimer dit aftryk på havmiljøet

Grøn sejlads: sejl klimavenligt og minimer dit aftryk på havmiljøet

Kort efter båden er passeret, er bølgerne fra bådens kølvand også forsvundet. Alle tegn på, at der har været andet end hav går roligt i et med omverdenen. Som sejlere har vi et fælles ansvar for det vand, som vi alle nyder og elsker, og der findes masser af muligheder for at værne om miljøet og holde vores klimaaftryk minimalt.

4 min. læsning

Vi har et ansvar for at efterlade vores vandveje og vores verden så ren som muligt, og det er op til os at hjælpe med at beskytte marinelivet og miljøet, som vi elsker.

At beskytte miljøet kræver en indsats af os alle, og det starter med, hvordan vi sejler, hvor vi sejler, og de produkter, vi anvender på vores både. Det er de små ting der tæller. At være miljørigtig og sejle med omtanke gør det ofte mere behageligt, mere overkommeligt og sjovere, at sejle.

For at komme i gang er her et par miljørigtige sejlertips, som du altid bør huske, når du er ude på vandet.

De tre R’er

“Reduce, Re-use, Recycle” er et velkendt mantra på land. Men det er lige så anvendeligt til søs. Samtidig kan det også være med til at spare plads. Først og fremmest, bør vi reducere mængden af plastik som vi tager med os ombord. Tag kun det med som er absolut nødvendigt, og tænk over flere anvendelsemuligheder for den samme ting. Genbrug og re-purpose er nøgleordne. For eksempel ved at genfylde plastik flasker.

Sørges for at diverse emballage bliver sorteret korrekt på en genbrugsstation. Det kan betyde, at du skal vente med at smide det ud, til du kommer til en større havn.

Ti gode råd til miljørigtig og grøn sejlads

1. Forebyg olielækager

Vedligehold altid din motor for at forhindre lækage af brændstof og olie. Brug en olieabsorberende pude, ved din lænsepumpe og under din motor, hvor oliespild kan forekomme. Kontroller puderne ofte, lad dem ikke tilstoppe lænsepumpen, og bortskaf dem som farligt affald i en lystbådehavn eller ved den lokale genbrugsstation.

2. Forebyg oliespild ved olieskift

Ved olieskift bør du anvende en oliepumpe til at suge olien over i en beholder. Pak oliefilteret ind i en plastikpose eller en olieabsorberende pude for at forhindre, at olie spildes i bunden af båden.

3. Undgå at spilde når du tanker!

Undgå spilde ved langsomt at fylde brændstoftanken og brug absorberende puder eller klude til at fange det som ryger ved siden af. Du må ikke fylde til top eller lade brændstoftanken flyde over. Lad også gerne være med at fylde tanken helt op, for at give plads til når brændstoffet ekspandere, når det bliver varmt.

4. Undgå at bruge sæbe

Brug aldrig sæbe til at fjerne brændstof- og oliespild. Det gør kun tingene værre og øger den skade du forvolder på miljøet. Og nogle lande er det også ulovligt.

5. Minimér rengøring af båd og vedligeholdelse på vandet

Så vidt det er muligt, gem vedligeholdelsesprojekterne til båden ligger på land. Skal lave vedligeholdelse, mens båden er i vandet, så kan du minimere dit klimaaftryk ved at indsamle affaldet og ikke smide noget i vandet. Brug presenninger og sæt støvsuger på værktøjet for at opsamle spild, støv og andet skidt til korrekt bortskaffelse.

6. Minimér giftig udslip fra bundmaling

Minimér udledningen af tungmetaller, der findes i mange typer bundmaling, ved at bruge en mindre giftig eller ikke-giftig bundmaling. Brug ikke-slibende metoder til rengøre skroget under vand for at forhindre overdreven miljøforurening. Husk, at opbevaring på land reducerer behovet for bundmaling, og samtidig sparer du penge.

7. Bortskaf giftigt affald korrekt

Bortskaf maling, batterier, antifrost- og rengøringsmidler, olie og oliefilter, samt andet giftig affald på den nærmeste genbrugsstation eller indsamlingssted. Beskyt marineliv og -miljø.

8. Planlæg forud! Håndter spildevandsaffald korrekt

Undgå at udlede dit spildevand inden for et par kilometer fra land. Brug havnens faciliteter til at komme af med spildevand. Hvis du ikke har et installeret toilet, bruger du nok et transportabelt toilet og dette kan du tømme ved havnens toiletter.

9. Kaste aldrig affald i havet

Behold dit affald om bord indtil du kommer i havn. Smid aldrig cigaretskodder, fiskesnøre og andet affald i havet. Selv det mindste stykke plastik eller ét enkelt cigaretskod er skadeligt for miljøet og havets dyr og planter som holder til der. Benyt genbrugspladser og lignende faciliteter på land til at genanvende plast, glas, metal og papir. Sørg for at materialer og emballage bliver sorteret korrekt på en genbrugsstation.

10. Reducér udledning af gråvand.

Use a phosphate-free biodegradable soap to minimize the impacts of greywater on the marine environment. Also minimize discharge by doing dishes and showers on shore whenever possible.

Brug en fosfatfri bionedbrydelig sæbe for at minimere gråvands påvirkninger på havmiljøet. Minimer også udledningen ved at klare opvasken og brusebad på land når det er muligt.

Skriv den første kommentar