Hvorfor sidder bådens rat i den forkerte side?

Placeringen af rattet i din båd kan give dig en ubehagelig følelse, når du er vant til rattets placering i bilen. Som så mange andre, undrer det måske også dig, hvorfor bådens rat er placeret til styrbord side.
Der er helt sikkert en mening og et formål med det. [ Læs videre ]

Hvorfor sidder bådens rat i den forkerte side?

Rattet i båden er placeret i styrbord side for at give dig det bedste udsyn til trafikken fra styrbord, der kommer mod dig. Farlige kollisioner undgås på denne måde. Netop på grund af dette er det ubestrideligt værd at tilpasse sig rattets position.

Men der er meget mere at vide om, hvorfor rattet er placeret i styrbord side af en båd. Læs videre for at finde ud af det.

Almindelige misforståelser om placeringen af bådens rat

Der er flere misforståelser om placeringen af bådens rat.

  • En historie hævder, at et britisk bådfirma startede det i hemmelighed, selv om bådene sendes til USA. Men denne opsætning anvendes faktisk i hele verden.
  • Baseret på en praktisk grund anføres det i en beretning, at det er gjort for at behage styrmænd og kaptajner, da de fleste er højrehåndede. Det er måske en halv sandhed for at tilgodese flertallet, men historien bag er ikke helt tydelig.

Lidt historie om styrbord og bagbord side

I følge National Maritime Museum efterhånden som der blev bygget større både, erstattede den store årer på bådens højre side de traditionelt anvendte årer. Denne årer blev tidligere kaldt “staerboard” af angelsakserne, som til sidst blev til “starboard”.

Styrbord henviser til den højre del af et fartøj, mens venstre side kaldes bagbord side. I middelalderen havde de angelsaksiske søfolk et andet navn for det. Det var “baecbord”, fordi den, der styrer roret, har ryggen til denne del.

Efterhånden blev denne venstre side til “larboard”. Det skyldes, at passagerer og last på den tid blev placeret på venstre side for ikke at knuse “staerboardet”.

Det var i det 19. århundrede, at det internationalt blev til “port” eller “portside”, som er de udtryk, der bruges nu. De blev indført ud af forvirring ved de tidligere termer.

Modtag flaskepost med BOATERS indblik - gå ikke glip af viden, værktøjer og gode råd til de gode oplevelser

Nul spam. Kun e-mails om sejlads, både, udstyr og tilbud, der gør dig til en bedre sejler. Hundredvis har allerede skrevet sig op. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Årsagen til hvorfor bådens rat sidder i styrbord side

Men nogle gange skal man bare glemme myterne og stole på fornuftige de forklaringer på, hvorfor rattet sidder i styrbord side af båden. Der er både tekniske og konventionelle grunde til, at rattet sidder i styrbord side.

Tekniske årsager

Rattet er placeret til styrbord på grund af propellen, som ofte drejer med uret. Denne bevægelse medfører, at bagbord side krænges ned. Således skubbes bagbord fysisk 2 til 3 grader.

Med det i baghovedet rejser den styrbord side og for at kompensere for dette placeres rattet i denne side, så førerens vægt kan begrænse krængning og båden flyder jævnt.

Du vil også bemærke, at nogle betjeningselementer er placeret i højre side. Dette er gjort for at forbedre styringen, når venstre side er krænget ned.

Bedre udkig og international skibstrafik

International Maritime Organization (IMO) har fastsat et sæt regler: International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG’s). Dette direktiv er påbudt for alle fartøjer og alle vandveje rundt om i verden.

Formålet med dette reglement er at holde modsejlende trafik i styrbord side. Det er således enkelt og nemt for føreren at holde øje med vandfartøjer i nærheden.

Men sagen er anderledes for mindre både. Synligheden af den modsejlende trafik er meget bedre på bagbord eller venstre side. Nogle bådproducenter er godt klar over dette, så de er begyndt at placere rattet i bagbord side. Måske bliver dette en dag normen for små fartøjer?

Og du undrer dig måske også om IMO har truffet det rigtige valg ved at holde trafikken i styrbord side – modsat vejtrafikken?
Den regel, som IMO formulerede, er baseret på gamle sejlervaner.

Der var et stort antal højrehåndede sejlere allerede før den moderne tid. Før i tiden blev årer brugt til at styre både af alle størrelser og former frem, når de sejlede på vandet. Det praktiseres stadig.

En styreåre, der svarer til et moderniseret ror, betjenes af kaptajnen og/eller styrmand i agterstævnen. Da de fleste sejlere er højrehåndede, er det en tradition, der er er svær at ændre, blandt andet fordi den også har vist sig at være effektiv.

Ordet styrbord, der henviser til bådens højre side, stammer fra ordet “steerboard”.

Af hensyn til konventioner

Historien har vist, at det er effektivt at placere pagajen på den rigtige side. Det blev en skik at placere årerne på styrbord side, og nutidens sejlere er ikke uenige.

På grund af den komfort, som denne opsætning garanterer, er denne praksis blevet videreført gennem generationer.

Vigepligten

Trafikken er mest synlig i styrbord side, fordi de fartøjer, der kommer fra bagbord, normalt ikke har vigepligt. De er tilbøjelige til at holde øje med din kurs og samt deres egen for at undgå kollisioner.

Da de fartøjer, der kommer fra styrbord side, har forkørselsret, forventes det, at du handler for at undgå ulykker. Når du har rattet på styrbord side, er der nok udsyn til, at du kan afgøre eventuelle sammenstød.

Selv om denne forkørselsret gælder i de fleste tilfælde, er der nogle undtagelser. Det bedste eksempel er en båd for motor skal vige for en båd for sejl i de fleste situationer. Sejlbåde kan dog ikke bruge deres forkørselsret til at tvinge andre både og skibe for motor til at flytte sig fra dybt vand til område med lavt vand.

Ingen både har da afgørende forkørselsret, hvis et andet fartøj ikke er i stand til at undgå skade.

Findes der skibe med rat i midten eller bagbord side?

Hvorfor sidder bådens rat i den forkerte side?

Nogle moderne skibe har rattet i bagbord eller venstre side. Det er normalt lystfartøjer og træbåde.

Og nogle af dem har rattet i midten.

Formålet med at placere det i midten er at give føreren et bedre overblik over, hvad der er forude og over nærgående både. I denne opsætning observeres trafikken også, og de små fartøjer konkurrerer ikke med de større fartøjer.

Modtag flaskepost med BOATERS indblik - gå ikke glip af viden, værktøjer og gode råd til de gode oplevelser

Nul spam. Kun e-mails om sejlads, både, udstyr og tilbud, der gør dig til en bedre sejler. Hundredvis har allerede skrevet sig op. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Fungerer rattet i båd og bil på samme måde?

Rattet i din båd er anderledes end rattet i bilen. Bortset fra rattets position og placering er manøvreringen også en smule anderledes.

Selv om du er vant til at køre din bil i højre side, bør du stadig huske på, at der er en bestemt måde at styre en båd på.

Biler styres forrest, mens både styres fra agterenden.

Når bilens forreste dæk drejer, følger de bagvedliggende dæk tilsvarende med. Men på en båd styres den bagfra. Derfor styrer bådens skrog, mens du skubber agterenden i modsat retning.

Der er tidspunkter, hvor der vil være vindstød af stormstyrke, når du sejler. Vinden blæser uundgåeligt bådens stævn i en anden retning. Strømmen kan også skubbe dig væk fra den valgte kurs, da den trækker agterenden tilbage. Der er for både heller ikke den samme modstand. En båd stopper ikke bare. Heller ikke med at dreje.

Overstyring er en af de fejl, som kan begås af nye sejlere.

Det sker, fordi det tager tid, for båden at reagere på roret ændring. Når båden passerer det forventede punkt, er man nogle gange nødt til at rette op og korrigere tilbage.

Det er ret udfordrende at styre en båd, men med tid og øvelse vænner du dig til det. Du skal ikke lade dig afskrække! Du vil komme til det punkt, hvor du vil være komfortabel med at manøvrere den, ligesom du gør med en bil.

Konklusion

Nu har du læst nogle af de gode grunde til at have et styrbord rat i båden, forstår du bedre dets betydning for din sejlads. Det er grunden til, at det er standard for vandvejene rundt om i verden.

Hvorfor er bådens ret i styrbord side? Dette er blevet besvaret, og for nybegyndere er det, du skal gøre, at øve dig og vænne dig til det. Det er for din sikkerhed og for alle om bord, da du har bedre synlighed for at undgå kollision.

Skriv en kommentar

Vi ønsker en åben og livlig debat på boaters.dk, og opfordrer alle til at kommentere, udveksle viden og stille spørgsmål. Debatten skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone.