Sikkerhedstjek af båd og bådens udstyr

Sikkerhedstjek af båd og bådens udstyr

Sikkerhed er ekstremt vigtig når det gælder færden på vandet. Hvis du er langt fra land og tingene går galt, så kan der være langt til værkstedet, til proviantering og måske til redning. Derfor bør du altid foretage et omfattende forårstjek hvert år og almindeligt sikkerhedstjek af båd, hver gang, inden du stævner ud.

5 min. læsning

Forårets sikkerhedstjek af båd og udstyr

Naturligvis har du travlt med at gøre båden sejlklar, så den kan komme i vandet og så du kan bruge den hele sommeren. Selvom dit fokus måske er på andre ting, der også er vigtige, bør du også afsætte tid til at gennemgå og lave sikkerhedtjek af båden og bådens udstyr, samt dit personlige sikkerhedsgrej.

Forår betyder ikke bare bundmaling og polering. Det er også en god anledning til, at gennemgå båden og bådens udstyr og se om alt fungerer tilfredsstillende.

Det behøver ikke at betyde der ligger overraskelser og større investeringer, hvis du vedligeholder båden løbende.

Sikkerhedstjek af redningsvest og nødblus

Ofte har du flere redningsveste på båden og det er vigtigt at alle veste tjekkes. Dette gælder selvfølgelig også når du har din egen personlige redningsvest.

For alle typer redningsveste gælder det, at du skal tjekke for tegn på mørning, om spænder virker og kan låse evt. nødfløjte dur. Er redningsvesten selvoppustelig skal du også kontrollere om gaspatronen er fuld, selvudløseren er i orden og opdriftsblæren intakt.

Er du i tvivl om hvordan redningsvesten skal tjekkes, bør du sende den til et autoriseret service. Spørg der, hvor du har købt vesten eller ved din marina.

Nødblus skal også ses efter. Nødblus kan du naturligvis ikke kontrollere om de fungerer, men tjek i stedet om udløbsdatoen er overskredet. Er udløbsdato overskredet, skal du indlevere dine nødblus på politistationen og købe nye.

Sikkerhedstjek af VHF-radio

Dur radioen?

Når masten er hejst, skal VHF-radioen og antennen tjekkes.

Kald Lyngby Radio op på en arbejdskanal og hør om der er hul igennem. Tjek om VHF-radioen er tilsluttet GPS. Et DSC-nødopkald er mere effektivt, hvis positionen angives mest præcis.

Bemærk: hvis du skal bruge VHF-radioen til andet end nødopkald, så skal du have et VHF-certifikat og et kaldesignalsbevis.

Sikkerhedstjek af navigationslys, batterier og andet elektronik

Mens du er i gang med mast og radio, kan du samtidig kontrollere navigationslys og batterier, om disse fungerer som de skal.

Gennemgå også diverse kabelføringer, samlinger og sikringer for tæring. At være på vandet mens elektronikken pludselig kortslutter vil være en meget uheldig situation.

Sikkerhedstjek af ankerspil og service af motor

Motoren er så vigtig en del af en båd, at den bare skal fungere. Det gælder uanset om det er en motorbåd, sejlbåd eller jolle. Ved sidstnævnte kan servicetjekket omfatte proviantering med ekstra gode øl eller vin.

Sikkerhedstjek af motor, skal gerne årligt indeholde nyt oliefilter til og frisk olie. Tjek også spændebånd for rust og tæring, slanger for knæk og utætheder, og start motoren for at se, om den starter og kører normalt. Lad den gerne arbejde lidt. Tjek, at køling og kølevand fungerer og er normalt.

Tjek anker og ankerspil for tæring. Tag en tørn eller to med ankerspillet. Hvis der er noget, som ikke virker første gang, bør det rettes.

Sikkerhedstjek af gasinstallationer

Har du gasinstallation om bord, skal det tjekkes for brud og tæring på slanger og rør, så du og din båd ikke ryger i luften når du tænder. Skift slangerne om nødvendigt.

Ved en lovlig installationer er der monteret en lækagetester. Tjek om det bobler fra denne, hvis det gør, er det tegn på, at der er utætheder.

Lad gerne en servicetekniker gennemgå gasinstallationerne ombord. Ved den mindste fejl, kan det ende fatalt.

Sikkerhedstjek af spritblus

Spritapparater kan virke meget sikre, men ikke desto mindre sker der en del uheld med dem. Blus kan blæse ud og opdages det ikke i tiden, kan luften fyldes med spritdampe og når blus forsøges tændt igen vil luften antændes og en eksplosion ske.

Husk altid at bruge næsen når du arbejder med sprit og gas før du tænder noget.

Sikkerhedstjek af båd og bådens udstyr

Sikkerhedstjek af brandslukker og pulverslukker

Ligesom med nødblus kan du naturligvis ikke tjekke selve funktionen af en pulverslukker. Ofte sidder der et lille mærke som sikrer dig at brandslukkeren ikke har været brugt tidligere. Tjek i stedet om udløbsdatoen er overskredet. Er udløbsdato overskredet, skal du indlevere din brandslukker på genbrugsstationen og købe ny.

Sikkerhedstjek af tovværk og skøder

Slidt og stift tovværk skal skiftes. Tovværket har godt af at få en tur i vaskemaskinen – men uden at slynge – for at fjerne salt og gøre dem smidige.

Når tovværket er rent kan du tjekke det og se om det trænger til at blive skiftet. Er det for slidt? Er en takling gået op (dem der låser enderne af tovet)? Er skøderne intakte?

Skift ud når det trænger og hav altid ekstra ved hånden

Skift det hele eller dele ud efterhånden, som tingene slides ned, men sørg altid for at have en god og intakte båd. Det er surt at være langt fra land og motoren er brudt sammen. Har du plads til det, så sørg altid for at have ekstra løsdele og værktøj, så du kan reparerer hvis du ender i en vanskelig situation.


That’s all, folks! Så er dit sikkerhedstjek af båd overstået. Herfra er det blot at nyde forårets første tur på vandet i din prægtige båd, og hvor det hele virker.​

Ovennævnte er ikke en udtømmende liste. Husk på at du kan aldrig være for sikker når det gælder om at redde liv eller blot sikre at du ikke bliver fanget ude det åbne hav. Sikkerhedstjek af båd er nødvendigt at udføre, hvis ikke hver gang, så i hvert fald med fornuftige mellemrum. Derved undgår du overraskelser og kan altid handle i en nødssituation.

Skriv den første kommentar