Køber guide: Bådtjek fra en bådkonsulent kan være guld værd

Så du er altså i gang med at købe båd og føler dig på usikker grund. Så det er nu du spørger dig selv "ok, jeg skal købe båd, hvad skal jeg være opmærksom på? Er prisen rigtig på denne båd? Kan jeg finde en bedre båd til en bedre pris? Skal jeg bruge en bådkonsulent?" [ Læs videre ]

Køber guide: Bådtjek fra en bådkonsulent kan være guld værd

Alle førnævnte spørgsmål er alle samme rigtig gode spørgsmål, som du kan stille dig selv. Men du kan også bruge en bådkonsulent der kan udføre et bådtjek for dig.

At arbejde med en bådkonsulent er altid et klogt valg.

At købe en båd er en proces, der deler ligheder med at købe et hjem eller en bil, men med nogle vigtige forskelle. Selvom det er ret ligetil at købe en båd, har 80% af de både, der er til salg i dag, haft en tidligere ejer. Det gør købet mere kompliceret, fordi du inden købet, bliver nødt til at konstatere tilstanden af den brugte båd for at nå frem til en rimelig pris.

Det er her en gennemgang af båden bliver en kritisk del af hele bådekøbsprocessen. Og det er her bådkonsulenten kan byde ind med et tjek af båd.

Hvad er et bådtjek, og hvad indeholder det?

Først efter at et tilbud er blevet givet og accepteret på en båd, kan evalueringsprocessen begynde for alvor. Til et bådtjek planlægges normalt en række undersøgelser, herunder en gennemgang i vandet, en besigtigelse af skroget, en gennemgang af motor, samt prøvesejlads. Alt sammen, der kan være en del den almindelige gennemgang, der udføres på dagen, inden et endeligt køb.

At hyre en bådkonsulent kan være, penge der er godt givet ud.

Det mest almindelige bådtjek er for tilstand og værdi, der normalt udføres for en køber for at konstatere bådens markedsværdi. Det skal omfatte en evaluering af skroget, dækket og selve konstruktionen, samt bådens systemer. Bådtjekket bør udføres af en anerkendt bådkonsulent. Et bådtjek før et køb er en grundlæggende og begrænset inspektion af tilstanden af bådens systemer og udstyr. Det er et øjebliksbillede og ikke en garanti for, at dette udstyr fungerer i fremtiden. Områder, der inspiceres, skal være let tilgængelige, og intet udstyr bliver normalt skilt ad under processen.

Et bådtjek vil give dig en rapport som omfatte observationer, fotos og beskrivelser af resultaterne samt en kortfattet redegørelse for bådens samlede tilstand. En rapport genereres normalt inden for 24-48 timer og giver dig, med rimelighed, markeds- og erstatningsværdien for båden baseret på sammenlignelige salgs- og brancheoplysninger.

Din bådkonsulet vil muligvis foreslå yderligere inspektioner, der udføres af specialister som for eksempel en mekaniker, der kan evaluere tilstand for motor. Der kan være behov for et rigtjek til sejlbåde, hvor personen tjekker mast og evt. sejl fra top til bund.

Et bådtjek er et generelt tjek af tilstand, andre typer inspektioner er mere specifikke

Andre former for inspektioner inkluderer værdiansættelse, der for eksempel kan anvendes ved skilsmissesager, donation til velgørenhed eller forsikringsskade. Skadesrapporter bestemmer årsag og omfang af skader på en båd i tilfælde af uheld, synk eller ekstrem vejr. De bruges til at bestemme arten og omkostningerne ved reparationer for beskadigede fartøjer eller dem, der er reddet (typisk dem, der er sunket og hævet).

Modtag flaskepost med BOATERS indblik - gå ikke glip af viden, værktøjer og gode råd til de gode oplevelser

Nul spam. Kun e-mails om sejlads, både, udstyr og tilbud, der gør dig til en bedre sejler. Hundredvis har allerede skrevet sig op. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Hvordan finder jeg en bådkonsulent?

Bådkonsulenter er uvildige specialister, der har opnået erfaringen, enten gennem uddannelse eller salg med både. Konsulenten arbejder typiske for den købende part. Hvis du ikke kender en bådkonsulent, kan du finde bådkonsulenter via henvisninger fra andre sejlere eller søge online efter “bådkonsulent” eller “bådmæglere”.

Bådkonsulenter er uvildige specialister, der har opnået erfaringen, enten gennem uddannelse eller salg med både.

Det er bedst at vælge en konsulent, der har erfaring med den type båd, du regner med at købe. En bådkonsulent skal evt. kunne tage den indledende samtale over telefonen for at besvare spørgsmål om processen, give referencer og eksempler på tidligere inspektionsrapporter. Alt sammen så du kan vurdere og forventningsafstemme. Forvent dog ikke at en bådkonsulent svarer på specifikke spørgsmål om en båd, du har kig på, han eller hun ikke har set, og forvent ikke råd om reparationsarbejde på din nuværende båd.

En professionel bådkonsulent vil påpege ting, der skal rettes eller opgraderes, og giver en fuldstændig skriftlig rapport. Jo mere kompleks båden er, desto vigtigere er det at hyre en bådkonsulent. Du bør altid tale med flere bådkonsulenter for at finde den rette person, der passer til dit temperament. Denne person vil arbejde for dig, så i skal kunne sammen. Du har muligvis brug for mere end en bådkonsulent, afhængig af den type båd du ønsker og hvor i verden du vil købe fra.

Bådkonsulenten er ikke en person der kan varetage forhandlinger mellem sælger og dig. En bådkonsulent er udelukke din rådgiver som kan foretage et syn og skøn af en båd du ønsker at købe.

Bådkonsulenten vil være til stede ved hele bådtjekket og afprøvning i vandet, lige som du også bør være. Stil spørgsmål om systemerne og de evt. fejl og mangler der opdages, men giv vedkommende tid til at udføre jobbet uden afbrydelser. Undervejs vil konsulenten inspicere systemer, foretage målinger og tage billeder og noter. Der vil være tid til at gennemgå resultaterne på et senere tidspunkt når de er samlet i syn og skøns rapporten.

Bådejer og bådkonsulent foran båd.

Hvad vil en bådkonsulent tjekke?

Bådkonsulenten vil typisk notere skrognummer / stelnummer. Rutinemæssige bådtjek inkluderer (men er ikke begrænset til) ting som fugtighedsaflæsninger i skroget, dæk og evt. dørk, og tjek for osmose / glasfiberpest. Spanter, skotter og akterspejle inspiceres. Elektriske systemer og ledninger såvel som eventuelle skroggennemføringer og VVS bliver også gennemgået og testet. Bådtjekket vil typisk også omfatte tilstanden af aksler, trim og propeller, beslag og bolte. Tjek af brændstofsystemet udføres fra tank til motor, og elektronik testes for at se om det virker efter hensigten.

Mange ville betragte det som unødvendigt at få et professionelt bådtjek udført på mindre både. Men som køber, bør du bestemt foretage dit eget bådtjek efter bedste evne.
Bådkonsulenten vil typisk inspicere og foretage en opgørelse over det nødvendige sikkerhedsudstyr, der varierer med bådens størrelse og type. Hvis båden leveres med trailer, bør denne også gennemgås grundigt for at sikre, at den passer til bådens vægt, og at tilstanden at god, herunder at lys virker og dæk ikke er nedslidte.

Hvad skal jeg forvente mens bådtjekket foregår?

Det kan føles som lang ventetid, for køberen, mens et bådtjek foregår. Bådkonsulenten vil kontrollere båd, udstyr og motor, mens motoren er kold, og prøvesejladsen vil finde sted derefter. Hvis båden holdes i vandet, skal prøvesejladsen være før båden trækkes på land, hvis der går noget galt under prøvesejladsen, og køberen beslutter ikke at fortsætte med købet.

Bådkonsulenten vil guide dig, men hvis der er specifikke ting, du gerne vil se, fungerer, bør du lave en tjekliste. Dette kan omfatte brugen af navigation- og kommunikationsudstyr, kaste anker, afspilning af stereoanlægget og kontrol af batterierne.

Hvor lang tid tager et bådtjek?

Et bådtjek kan tage alt fra et par timer til en hel dag afhængig af bådens størrelse, kompleksitet og dens systemer. Hvis du sejler båden, varer afprøvningen på vandet normalt 30-60 minutter.

Hvordan skal jeg tolke resultater fra tilstandsrapporten?

Hvis båden er en populær model, som er blevet masseproduceret, bør du være i stand til at finde information online om mulige problemer. Der vil du erfare hvordan andre har løst de samme og lignende problemer. Hvis båden er en ældre model eller nærmest unik, kan det blive svært at finde noget. Der kan også findes online grupper eller bådeklubber, hvor du kan finde svar, hvad enten det gælder ydelse, problemer med dele som motor, brændstoftank, uregelmæssigheder i styring og så videre.

Ligesom med en egenkontrol vil et bådtjek og prøvesejllads evt. afsløre en liste af ting, der muligvis skal adresseres. Gå ikke i panik – dette er normalt og betyder ikke, at det er en dårlig båd. Sælgeren bør fremhæve de betydelige problemer, som for eksempel slidt motor eller osmose. Mindre problemer bør opdages og fremhæves af køber.

Ingen brugte både er perfekte. Heller ikke nye både.

Ingen brugte både er perfekte og det gælder også nye både. Så forvent, at prøvesejladsen vil afsløre et eller andet. Påpeg alt, hvad der dukker op, meget ræsonnement og så lidt følelse som muligt. Få et skøn over, hvad reparationer eller udskiftning vil koste. Forstå, at hvis tilbuddet er lavt, vil sælgeren ikke være motiveret til at foretage reparationer eller ændringer.

Køber guide: Bådtjek fra en bådkonsulent kan være guld værd

Modtag flaskepost med BOATERS indblik - gå ikke glip af viden, værktøjer og gode råd til de gode oplevelser

Nul spam. Kun e-mails om sejlads, både, udstyr og tilbud, der gør dig til en bedre sejler. Hundredvis har allerede skrevet sig op. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Er der brug for en tilstandsrapport ved forsikring eller financiering?

Selvom det ikke altid kræves, anmoder nogle forsikringsselskaber om en tilstandsrapport for at afdække og identificere problemer, der kan føre til et fremtidig krav. Forsikringsselskaberne gennemgår rapportens fund og vil typisk stille krav om udbedring af fejl og mangler før der kan tegnes forsikring. Nogle forsikringsselskaber anmoder også om en periodisk undersøgelse for at holde øje med bådens aktuelle tilstand, og om der er ved at opstå ting som kunne signalere problemer i fremtiden.

Et låneselskab kan bede om en tilstandsrapport, hvis båden skal financieres. Værdiansættelsen i rapporten vil hjælpe med at bestemme, hvor meget der kan lånes, og hvor meget der skal betales i egen udbetaling.

Hvorfor ville en sælger spørge efter et bådtjek?

En sælger der er forberedt kan bestille et bådtjek for at hjælpe sig selv med at sælge båden hurtigere og potentielt til en højere pris. Sælgers bådtjek ejes af sælgeren, men kan deles med en køber for at tiltrække og øge interessen. Køber bør dog få foretaget et uvildigt bådtjek af en tredjepart, uagtet at der allerede kan ligge en tilstandsrapport.

Hvordan skal sælger forberede båden til et bådtjek?

For at opnå de bedste resultater, bør en sælger tage sig tid til at forberede båden til et bådtjek, så båden tager sig bedst ud. Båden bør rengøres grundigt og der ryddes op. Udstyr, der ikke er en del af salget, fjernes eller mærkes som ekstraudstyr der kan købes med.

Rengør bunden med en højtryksspuler (eller lad en dykker rense båden, hvis den ligger i vandet). Rengøring af propel og fjerne vækster får båden at ryste mindre og yde bedre. Alle rum skrubbes rene. Al periodisk vedligeholdelse og motorservice inklusive olieskift bør ordnes inden et bådtjek.

Førstehåndsindtrykket er vigtigt, vask båden og få gelcoaten vokset, rustfrit stål poleret og træet lakeret. Maling skal friskes op, og alt udstyr testes. Hvis noget ikke fungerer (elektronik, generator, aircondition osv.) bør du enten fikse det eller anmærke det over for køber, så det ikke kommer som en overraskelse.

Afsluttende tanker

Når du køber et dyrt aktiv, vil du gerne sikre dig, at det er i en tilstand som matcher det som er annonceret. Lige som, når du køber en brugt bil, tjekker du den efter hos en mekaniker, og for huse findes der tilstandsrapporten (som i dag er et lovkrav). Processen er den samme for både bortset fra at du bruger en erfaren konsulent og fokuserer på andre problemer.

Bådkonsulenter tjener til deres levebrød på mange måder, herunder identificering af tidligere problemer under vedligeholdelsen og fremtidigt reparationsarbejde. At hjælpe dig med at vurdere tilstanden på den båd, du er ved at købe og kun afregne for en dags arbejde, er bare to grunde til at tage bådtjekket alvorligt.


Som altid, er du velkommen til at knytte en kommentar til denne artikel. Har du for eksempel fået udført et bådtjek og har erfaringer eller tilstandsrapporter du vil dele er du mere end velkommen.

5 svar til “Køber guide: Bådtjek fra en bådkonsulent kan være guld værd”

 1. Karsten Jensen

  Hej,
  påtænker at købe en Beneteau Monte Carlo fra 2011.
  de to motorer IPS Volvo på 435hk skal før køb tjekkes samt have olie prøve for evt. vand m.v. Endvidere ønskes en normal gennemgang af båden for at påvise
  evt. defekter og mangler.
  Vil du/i kunne forestå for den fornødne inspektion i Roskock i marts el. april, hvis ellers coronaen tillader rejse til Tyskland.
  Ser frem til svar på denne henvendelse
  med sejlerhilsen
  Karsten Jensen

  der f

  1. Et meget interessant køb – en skøn båd.

   En bådkonsulent vil kunne hjælpe dig med en gennemgang af båden ved et bådtjek. Vi har desværre ikke en bådkonsulent der matcher opgaven.

 2. Dykkeren

  Bemærk du ikke bare kan få en hvilken som helst dykker til at rense din båd, når den ligger i vandet (i hvert fald i dansk farvand).

  Ifølge dykkerloven (som er en Dansk lov) kræver det at arbejde under vandet, at man er erhvervs dykker. Det en noget dyrere uddannelse, end den man får i det lokale dykkercenter eller dykkerklub.

 3. Mikkel

  Hej, kan I anbefale en bådkonsulent til vurdering af en motorbåd på Ålandsøerne? På forhånd mange tak for hjælpen. Mange hilsner Mikkel

  1. Vi har desværre ikke kendskab til nogle i området. Men Hybax AB og Jan Grönstrand dukker frem som mulige bud i området.

Skriv en kommentar

Vi ønsker en åben og livlig debat på boaters.dk, og opfordrer alle til at kommentere, udveksle viden og stille spørgsmål. Debatten skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone.